bel voor meer informatie 024 3615480  info@schoolveiligheid.net
Over ons
vemoicon.png

FAQS

Klik op een vraag voor het antwoord
Aanmelden scholen
v Hoe kan ik mijn school aanmelden?
Het aanmelden van een schoollocaties kan via onze website www.schoolveiligheid.net. U kiest dan uit het menu bovenaan de pagina voor 'Aanmelden jaartal'.

Wij vragen u bij het aanmelden om een aanmeldcode. Deze code verstrekken wij doorgaans bij onze offerte.

Indien u geen deelnamecode heeft dan kunt u het beste contact opnemen via info@schoolveiligheid.net of het contactformulier.

Vergeet u alstublieft niet de naam van de school, het adres en een telefoonnummer mee te zenden in uw bericht.

v Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Veiligheidsmonitor?
De kosten voor de veiligheidsmonitor in 2023 zijn 125 euro. Voor dit bedrag kunt u de veiligheidsmonitor digitaal afnemen bij een onbeperkt aantal respondenten, gebruik maken van onze helpdesk en u ontvangt een rapportage.

Beheer afname
v Hoe log ik in als locatiemonitormanager?
Als u uw school heeft aangemeld voor deelname in 2022/2023, kunt u inloggen met de gegevens die u in uw e-mail heeft ontvangen.

Bent u de gegevens kwijt, neem dan contact op via het contactformulier.

Let op: u kunt niet inloggen voordat uw school is aangemeld. Doe dat dus altijd eerst!

v Hoe geef ik op welke personeelsleden meedoen?
Zodra uw school definitief is aangemeld, ontvangt u daarvan een bevestiging in uw mail. Door daarna in te loggen op www.schoolveiligheid.net, wordt u stapsgewijs uitgelegd wat u moet doen om de respondenten op te geven.

v Hoe geef ik op welke leidinggevenden meedoen?
Zodra uw school definitief is aangemeld, ontvangt u daarvan een bevestiging in uw mail. Door daarna in te loggen op www.schoolveiligheid.net, wordt u stapsgewijs uitgelegd wat u moet doen om de respondenten op te geven.

v Hoeveel leerlingen moeten deelnemen aan het onderzoek?
Voor een goed beeld van de situatie in uw school is het belangrijk dat er zoveel mogelijk leerlingen meedoen. In het Voortgezet Onderwijs kunnen alle leerlingen deelnemen, in het primair onderwijs richten wij ons op de leerlingen uit de groepen 7 en 8. Optioneel kunt u ook leerlingen uit groep 6 laten deelnemen.

U kunt ervoor kiezen niet alle leerlingen te laten meedoen. In dat geval is het wel belangrijk dat u een goede afspiegeling selecteert van de leerlingen. Alleen op die manier zijn de uitkomsten geldig voor de gehele locatie.

Eisen inspectie
v Voldoet de Veiligheidsmonitor aan de wettelijke eisen die door de Inspectie gesteld zijn?
Vanaf augustus 2016 handhaaft de Inspectie de nieuwe wettelijke eisen met betrekking tot sociale veiligheid. Zij controleren of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren (gevoel van veiligheid, ervaren onveiligheid en welbevinden) en of de school maatregelen neemt tot verbetering. De monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Het gebruikte instrument moet tevens betrouwbaar, en valide en gestandaardiseerd zijn. De Veiligheidsmonitor voldoet aan deze eisen.

v Welke groepen moeten verplicht gemonitord worden voor de Inspectie?
PO: Voor groep 7 en 8 geldt vanuit de Inspectie een verplichting. U kunt ervoor kiezen om ook groep 6 te laten deelnemen.
VO: Vanuit de Inspectie geldt een voorkeur voor monitoring op alle leerlagen.

v Welke gegevens worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs?
Onderstaande gegevens worden op schoolniveau aangeleverd:
-Schoolcode/BRIN
-Schoolnaam
-Leerjaren
-Toestemming levering aan inspectie
-Gemiddelde en spreiding veiligheidsbeleving
-Gemiddelde en spreiding ervaren geweld
-Gemiddelde en spreiding welbevinden
-Percentage per antwoordcategorie vragen ervaren geweld
-Populatie, aantal leerlingen
-Respons, aantal deelnemende leerlingen
-Representativiteit
-Afnamedatum
-Privacy leerlingen tijdens afname gewaarborgd.

Privacy
v Privacyconvenant onderwijs
Praktikon is aangesloten bij het Privacyconvenant onderwijs: www.privacyconvenant.nl. Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

v Verwerkersovereenkomst
Scholen/schoolbesturen kunnen met Praktikon een verwerkersovereenkomst aangaan. Deze verwerkersovereenkomst is afgestemd op de model verwerkersovereenkomst van het privacyconvenant.

v E-mailadressen
E-mailadressen van personeel, leiding en eventueel ouders worden alleen gebruikt ter versturing van de vragenlijst. Ingevulde vragenlijsten worden apart van de e-mailadressen opgeslagen. Na afronding van de Veiligheidsmonitor worden de e-mailadressen verwijderd. Terugkoppeling van de vragenlijsten gebeurt enkel op geaggregeerd niveau. Indien minder dan 4 respondenten een vraag hebben ingevuld, dan worden de uitkomsten op deze vraag niet teruggekoppeld.

De vragenlijsten
v PO: Wat is het verschil tussen de Veiligheidsmonitor PO en de Tevredenheidsmeting PO Vensters?
De Tevredenheidsmeting PO Vensters is een korte vragenlijst over de tevredenheid van leerlingen op school. In de Veiligheidsmonitor van Praktikon zijn alle vragen van deze Tevredenheidsmeting ook opgenomen, maar worden daarnaast nog meer vragen over de schoolveiligheid gesteld. Met de Veiligheidsmonitor krijgt u dus een breder beeld van de sociale veiligheid op uw school. Daarnaast kan de Veiligheidsmonitor ook door leerkrachten, medewerkers, leidinggevenden en ouders worden ingevuld, waardoor u meerdere perspectieven met elkaar kunt vergelijken.

U kunt de scores uit de Veiligheidsmonitor gebruiken om gegevens aan te leveren aan Vensters.

v VO: Wat is het verschil tussen de Veiligheidsmonitor VO en de Veiligheidsmonitor VSO/PRO
In de Veiligheidsmonitor voor VSO/PRO zijn iets makkelijkere woorden gebruikt en iets minder vragen opgenomen dan in de VO-versie. Dit om het voor deze doelgroep gemakkelijker in te vullen.

v Kan ik de vragenlijsten inzien, voor ik besluit met de Veiligheidsmonitor te gaan werken?
Neem contact met ons op via het contactformulier. Wij sturen u dan een testversie van de vragenlijsten toe.

Algemeen
v Kunnen we de gegevens aanleveren aan Vensters?
Ja dat kan! In de Veiligheidsmonitor zijn ook alle vragen van de Vensters PO vragenlijst opgenomen. Deze kunnen wij voor u aanleveren aan Vensters. Geef dit dan aan via Mijn account.

v Mijn vraag staat hier niet bij. Hoe stel ik een vraag aan het onderzoeksteam?
Stuur een e-mail naar info@schoolveiligheid.net of vul het contactformulier op deze website in.